Politica GDPR

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Operatorul

Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are Societatea Moosa SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai, nr. 11, ap. 2, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/6712/2017, având CUI 38585158 (denumită în continuare „Societatea” sau „Operatorul”). Societatea respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Societatea este proprietară a platformei „moosa.ro”, astfel încât toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea pe platforma „moosa.ro”, denumită în continuare moosa.ro sau site-ul.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica oricând Politica de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a vă cere acordul prealabil și fără a parcurge o procedură de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

Vom transmite datele personale pe care ni le furnizați către artiștii autori ai Operelor pe care le comandați prin intermediul site-ului pentru a face posibilă transmiterea Operelor către dvs.

De asemenea, este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe email [email protected] tel +40 749 624 193 (număr cu tarif normal).

Datele Personale Prelucrate

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de livrare, adresă de email, număr de telefon, date de cont bancar, IP, alte date pe care ni le furnizați în mod voluntar.

De asemenea, veți regăsi pe site o secțiune specială dedicată oferirii de testimoniale, respectiv materiale scrise însoțite sau nu de fotografia pe care o încărcați personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau materiale audio sau video în care să expuneți experiența dumneavoastră raportat la serviciile de pe site și care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a site-ului, inclusiv prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor. Orice înregistrare a minorilor pe site se face pe propria răspundere a acestora sau a reprezentanților legali, după caz.

Scopul prelucrării

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

 • a face posibilă crearea contului dumneavoastră pe site și funcționarea site-ului
 • a face posibilă desfășurarea relației contractuale, respectiv pentru plasarea comenzii, validarea, prelucrarea, facturarea și expedierea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produs/e comandate și alte asemenea operațiuni necesare
 • asigurarea plății sumelor aferente serviciilor și lucrărilor artistice oferite pe site-ul nostru
 • transmiterea de newslettere, invitații, oferte de bunuri și/sau servicii, materiale legate de produsele noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens
 • oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate
 • monitorizarea vânzărilor și comportamentul Clienților, scopuri administrative, de media și altele asemenea

Temeiul prelucrării

Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

 • pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site, pentru comandarea Operelor și realizarea plății prețului aferent Operelor comandate, precum și a costurilor aferente serviciilor prestare și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul,
 • pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

Durata de stocare și prelucrare

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

Măsuri de securitate

Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispoziție, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de NETOPIA mobilPay (https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/).

Transferul datelor către terți

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procedatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.

Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

Transferul datelor cu caracter personal în afara țării

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”).

Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr.  2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Principii de prelucrare a datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 1. Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele pe care ni le furnizați în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 2. Limitări legate de scop: datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. Reducerea la minim a datelor: datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 4. Exactitate: prelucrarea datelor trebuie să fie exactă și, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 5. Limitări legate de stocare: datele prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. Integritate și confidențialitate: datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Drepturile pe care le aveți în legătura cu datele furnizate

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Site-ul este aliniat la cerințele GDPR și folosește tehnologie corespunzătoare de criptare și securizare a datelor.

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa: S. Brassai nr. 11, ap. 2., Cluj-Napoca, Cluj, Romania, 400104, pe email la adresa [email protected] sau la numărul de telefon +40 749 624 193 (număr cu tarif normal).

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email [email protected].

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

 • a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 • b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 • c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
 • d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 • e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 • f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

 • (a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
 • (b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

 • a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 • c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
 • d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.

Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa: S. Brassai nr. 11, ap. 2., Cluj-Napoca, Cluj, Romania, 400104, pe email la adresa [email protected] sau la numărul de telefon +40 749 624 193 (număr cu tarif normal).

Contactul responsabilului cu protecția datelor

Raluca Buldus

[email protected]

+40 742 684 305

Date ale minorilor

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiilePolitica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.